بازتوانی قلبی مدل Cardio Care


act,ACT
سيستم بازتوانى قلبى cardio care يكى از مدرنترين تجهيزات بازتوانى مى باشد كه قابليت كنترل محدوده ى وسيعى از سخت افزارها از جمله تردميل،دوچرخه،شبيه ساز قايق، بازو،اسكى فضايى را دارد. اين سيستم باكنترل محدود فشارخون وضربان قلب اين امكان رامى دهد تا با طراحى پروتكلهاى مختلف و متنوع بيمار بتواند از مراحل اوليه بازتوانى تا رسيدن به پارامترهاى قلبى مناسب روند بازتوانى را به خوبى در امنيت كامل طى نمايد. طراحى پروتكل بر اساس واحد METS اين فرصت را به پزشك مى دهد كه دقيقا با استناد به METS مرحله نهايى پروسه تست ورزش، پروتكل بازتوانى را به راحتى طراحى نمايد و وى را از انجام محاسبات تبديل METS به وات بى نياز نمايد. براى تسهيل در طراحى پروتكل اين امكان مهيا شده است كه بصورت گرافيكى و با حركت دادن كرسور در صفحه پروتكل روى نقاط شكست منحنى كليک نموده و پروتكل را طراحى نمايند. — مجهز به آلارم ديدارى و شنيدارى براى محدوده ى ضربان قلب و فشار خون - قابليت طراحى پروتكلهاى در ده بازه مختلف شامل : RAMP, Constant ر intermittent,METS - ايمنى عمومى و سازگارى الكترومغناطيسى بر اساس استانداردهاى IEC61000, IEC60601-1 عملكرد تخصصى بر اساس IEC60601-2-27 — داراى تاييديه CE و پروانه توليد از اداره كل تجهيزات و ملزومات پزشكى وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكىact,ACT
دستگاه اين توانايى را دارد كه شا نزده سخت افزار را به طور همزمان برنامه ریزی و كنترل نمايد. براى فعاليت در محيط باز مى توانيد از ماژولهاى انتقال ECG بى سيم استفاده نمائيد تا بيمار با فعاليت در محيط باز و استفاده از Medicine Ball ، دوچرخه يا پياده روى ورزش نموده و تا فاصله ١٢٠٠ متر سيگنال ECG را روى مانيتور مشاهده و محدوه ضربان قلب را كنترل نما ييد. - قابليت نمايش پروتكل طراحى شده و پروتكل اجرا شده بطور همزمان - قابليت نمايش صفحه پروتكل و صفحه نمايش ECG در دو مانيتور مجزا - كاربرى بسيار آسان - امكان طراحى و ذخيره ٣٢ پروتكل مختلف براى كل جلسات درمانى