هولتر فشار خون مدل Cardio Pro


act,ACT
دستگاه هولتر فشار خون اكت با كاربرى بسيار اسان پس از اتصال به كامپيوتر در مدت زمان كوتاهى اطلاعات فشار خون و ضربان قلب ذخيره شده در ركوردر را به كامييوتر منتقل نموده و امكان تحليل داده ها را براى پزشک مهيا مى نمايد .برخى از قابليتهاى دستگاه عبارتند از : قابليت اندازه گيرى 512 فشار خون طى مدت شش روز قابليت اندازه گيرى فشار سيستوليک از60 تا 275 ميلى متر جيوه قابليت اندازه گيرى فشار دياستوليک از 30  تا 195 ميلى متر جيوه قابليت تشخيص ضربان قلب از 30 تا 240 (bpm) قابليت محاسبه , SD قابليت نمايش فشار سيستول و دياستول به صورت ستونى، گرافيكى، ميله اى و جداول عددى قابليت نمايش scatter gram فشار خون با ضربان قلب پردازنده بسيار قوى كه فقط در حالت اندازه گيرى فشار خون دستگا٥ را روشن مى كند. داراى پنج سال گارانتى ركوردر داراى نشان CE و پروانه توليد از اداره كل تجهيزات و ملزومات پزشكىact,ACT
دستگاه قابليت برنامه ريزى در چهار فاز مختلف را دارد به نحوى كه در هر فاز در فواصل زمانى مشخص ركورد گيرى نمايد . پس از تحليل داده ها نمودارهاى فشار خون سيستول و دياستول،MAP و ضربان قلب در صفحات مختلف نرم افزار نمايش داده مى شوند. محيط نرم افزارى داراى طراحى مناسب و كاربرى آسان مى باشد. طراحى آسان پروتكل ركوردگيرى توسط پزشک قابليت نمايش فاز خواب، بيدارى و انتقال. امكان تهيه پرينت ازكليه جداول عددى ونمودارها دقت فشار اسيلومتريک: 0.1 ميلى متر جيوه دماى نگهدارى و كار دستگاه :10 تا 30 درجه سانتى گراد.