دستگاه الکتروکاردیوگراف مدل Sinus


act,ACT
دستگاه الكتروكارديوگراف P.C.Base اين امكان را مهيا مى سازد كه پزشک كليه تحليلها و اندازه گيريهاى لازم روى سيگنال ECG را توسط نرم افزار به انجام رسانده و از انجام اندازه گيرى روى كاغذ ميلى مترى و شمارش مربعهاى شبكه بى نياز گردد. همچنين پرينت سيگنال توسط پرينتر ليزرى و روى كاغذ A۴ تهيه مى شود كه مشكلات تهيه كاغذ حرارتى و مناسب نبودن پهنا يا ضخامت كاغذ با پرينتر و ايجاد مشكلات براى پرينتر حرارتى را از بين مى برد. ضمنا قيمت كاغذ حرارتى نيز نسبت به كاغذ A۴ بسيار بالاتر است لذا دستگاه اوباما موجب كاهش هزينه هاى مصرفى به نحو چشمگيرى خواهد شد برخى از مشخصات ويژه اين دستگاه به شرح زير است : - قابليت ذخيره سازى بى نها يت ECG از بيماران در حافظه دستگاه - پرينت روى كاغذ A۴ توسط پرينتر ليزرى با خطوط بسيار نازك كه كار تشخيص را ساده مى كند. - نمايش و ذخيره سازى  12 كانال ECG با امكان انتخاب  3 و 6 و 9 .با 12 كانال كاملact,ACT
امكان تحليل سيگنال ECG روى نرم افزار و زوم نمودن روى كمپلكس PQRS و انجام اندازه گيريها روى كمپلكس QRS و ريتمل ECG - قابليت نمايش پالس پيس ميكرو تحليل آن روى سه كانال مختلف - قابليت تنظيم زمان ثبت EGG بصورت دلخواه — قابليت كنترل و نمايش صحت اتصال دستبند و نوار در محل خود و اعلام آلارم در صورت خطا و يا عدم اتصال مناسب — پرينت كليه اطلاعات و تحليلها فقط در يک صفحه به همراه جدول عددى - نمايش اتوماتيک Vector loop - دقت بسيار بالا : 2/44 ميكروولت — محافظت در مقابل شوک دستگاه الكتروشوک طبق استاندارد  IEC60601-1 (ايمنى الكتريكى عمومى)نمايش مقادير عددى پارامترهاى : QT,QR ST ,Q ,R ,S ,HR, RR, P, PQ  و دهها پارامتر  ECG ديگر از كمپلكس  RR, P, PQ IEC60601-2-25  در تطابق با الزامات استاندارد سازگارى مغناطيسى IEC61000-3-2