هولتر ریتم مدل Cardio Rhythm


act,ACT
ركوردر بسيار سبک و كوچک وزن فقط ٠ ٩ گرم انتخاب ذخيره سازى ٢يا ٣ كانال به مدت ٢۴ ساعت يا٣٨ ساعت مجهز به پنجره ECG كه كمپلكس PQRS را بطور كامل تحليل و مقادير عددى را به صورت اتوماتيک اندازه گيرى مى كند. مجهز به پنجره OVERVIEW كه 24 ساعت ECG را در يك نوار در پايين و جزئيات را در يک نوار متحرک در بالاى صفحه نمايش مى دهد. مجهز به تشخيص اتوماتيک آريتمى ها و دسته بندى آنها در فولدر هاى مجزا شامل : -تاكى كاردى — ونتريكولار — برادى كاردى — سوپرا ونتريكولار , باند برانج بلوک BBB قابليت تحليل و بررسى بيت به بيت كمپلكس PQRS . قابليت نمايش event overview ، در يک صفحه تمام Event ها را نمايش مى دهد. مجهز به آپشن water fall كه ۴ ٢ ساعت ECG را بصورت پيوسته روى صفحه حركت مى دهد كه در مدت ۴ دقيقه كل ECG مشاهده شود و مورد تحليل و بررسى قرار گيرد. قابليت حركت نوار ECG به جلو و عقب و زوم كردن روى كمپلكس مورد نظر. قابليت تحليل ST و ترسيم نمودارهاى: ST-level, ST-Trend , HR. HRV-Trend , HRV , R-R: وترسيم نمودارهاى RR قابليت تحليل قابليت تحليل پيس ميكر و نمايش : , PSVT , R on T , SVES ,PMI-PMI, V-PMI, A-PMI. قابليت پرينت كامل شامل : سيگنال ECG , آريتمى ها و نمودار ضربان قلب , نمودار ST , نمودار RR , جداول عددى و تحليلهاى پيس ميكر.act,ACT
پس ازاتصال كارت حافظه به كامپيوتر، طى مدتى كمترازسه ثانيه اطلاعات به نرم افزار منتقل مى شودوسيگنال ECG ذخيره شده بطوركامل قابل دسترسى و تحليل است.٣٨ ساعت سيگنال ذخيره شده از قسمت ميانى صفحه قابل مشاهده است و با انتخااب نوار خاكسترى رنگ، محدوده مورد نظر در نوار بالاى صفحه با وضوح بيشتر قابل مشاهده خواهد بود. در قسمت پائين صفحه نيز كل نوار ECG به صورت فشرده نشان داده مى شود كه با حركت نوار خاكسترى رنگ روى محدوده زمانى دلخواه،همان بخش از سيگنال در قسمت ميا نى صفحه نمايش داده مى شود.در صفحات بعدى نرم افزار كه به راحتى توسط حركت موس و كرسور قابل دستيابى هستند،آريتمى ها امكان زوم و اندازه گيرى روى كمپلكس در دسترس است. $٠ي داراى نشان CE و پروانه توليد از اداره كل تجهيزات و ملزومات پزشكى